فرصت سرمایه گذاری

نوع پروژه

کمپینگ صفاشهر

محل پروژه و موقعیت جغرافیایی

۱۸۷ کیلومتری شمال شیراز (کیلومتر ۱ خروجی صفاشهر به آباده)

مساحت زمین

۳ هکتار

نحوه واگذاری زمین

از طریق سازمان مسکن و شهرسازی پس از پرداخت مطالبات، زمین بصورت قطعی واگذار می شود

مجوزهای اخذ شده

کلیه مجوزات لازم

زیرساختهای موجود

آب، برق و راه دسترسی

برآورد هزینه احداث شده

۶ میلیارد ریال

سرمایه گذاری ثابت پروژه

۵/۳ میلیارد ریال

مجموع هزینه احداث و سرمایه گذاری ثابت

۵/۹ میلیارد ریال

برآورد هزینه های جاری سالیانه در زمان بهره برداری

۲ میلیارد ریال

برآورد درآمدهای سالیانه پروژه

۳ میلیارد ریال

دوره بازگشت سرمایه

۷ سال

نرخ بازده داخلی پروژه (نرخ سود سرمایه گذاری)

%۴۰

زمان پیش بینی اجرای طرح

حداکثر ۳ سال از آغاز عملیات اجرایی

شرایط ویژه زمین

واقع شدن در محور شیراز- اصفهان و یکی از پر تردد ترین محور های استان