همایش علمی تخصصی راهکارهای جذب مشتری در صنعت گردشگری با همکاری سازمان های فعال در صنعت گردشگری استان فارس برگزار می گردد.

این همایش به منظور ارتقاء سطح کیفی فعالان این صنعت در جهت افزایش آگاهی ها و مهارتهای بازاریابی و جذب مشتری در صنعت گردشگری با حضور اساتید مجرب کشوری برگزار می گردد.