دفتر گردشگری سلامت شرکت توسعه گردشگری فارس به منظور بهره گیری از توان و ظرفیتهای پزشکی این استان در کشور عمان به زودی راه اندازی میشود

 

دفتر گردشگری سلامت شرکت توسعه گردشگری فارس به منظور بهره گیری از توان و ظرفیتهای پزشکی این استان در کشور عمان به زودی راه اندازی میشود .

. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری فارس دفتر مذکور با هدف ارایه خدمات مطلوب و مناسب به گردشگران همچنین توسعه گردشگری سلامت تابستان امسال در شهر مسقط راه اندازی خواهد شد. از خدمات vip در بیمارستانهای مجهز و شاخص استان گرفته تا تشکیل پرونده برای بیماران و ارائه تسهیلات لازم و مناسب به گردشگران ورودی از جمله فعالیتهای این دفتر است. بنابراین گزارش طبق برنامه ریزی های به عمل آمده و تفاهمنامه ای که با دانشگاه علم پزشکی شیراز در حال انعقاد میباشد با شروع به فعالیت این دفتر خدمات گردشگری و پزشکی به تمامی گردشگران حوزه سلامت مطلوب تر خواهد شد و از فعالیت برخی افراد سود جو جلوگیری میگردد و همچنین گردشگران خارجی به درستی با ظرفیتهای استان فارس در حوزه های گردشگری، پزشکی و فرهنگی آشنا میشوند یکی از فعالیتهای دفتر گردشگری سلامت شرکت توسعه گردشگری فارس شناسایی و جذب این نوع گردشگران از مبداء همچنین تهیه خلاصه پرونده پزشکی آنها و پذیرش بیماران در بیمارستانها و همچنین دنبال کردن مراحل صدور و روادید و حتی تهیه بلیط برای شهر مقصد به گردشگران میباشدکه می توان به عنوان بسته های خدمات سلامت و خدمات گردشگری از آن نام برد. که در هریک از این بسته های خدماتی رضایتمندی گردشگران از نوع ارائه خدمات در اولویت میباشد.

بنابر گزارش روابط عمومی شرکت توسعه گردشگری فارس، گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و روحی فرد به مدتی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال در مقصد گردشگری صورت گیرد و با توجه به این موضوع و پتانسیل ها و توان بالقوه فارس در حوزه سلامت درمانی شرکت توسعه گردشگری فارس اقدام به راه اندازی دفتر گردشگری سلامت در کشور عمان نمود زیرا این کشور مبداء مناسبی برای انتخاب و همچنین تجمیع گردشگران در این حوزه میباشد به طوری که هم اکنون نیز گردشگران بسیاری از این کشور به مقصد شیراز،‌ مشهد و تهران و نیز برای درمان اقدام مینمایند و این در حالی است که اکثر این نوع از گردشگران ساکن حوزه خلیج فارس هستند. از سوی دیگر با توجه به رقابت شدیدی که در بین کشورهای منطقه همچنین شهرهایی چون تهران و اصفهان و مشهد در این زمینه ( ورود گردشگران سلامت به کشور ) وجود دارد شرکت توسعه گردشگری فارس پس از نیازسنجی و مطالعات دقیق و حساب شده اقدام به راه اندازی چنین دفتری نمود که طبق برنامه ریزی ها تابستان امسال شاهد افتتاح این دفتر خواهیم بود