شرکت توسعه گردشگری نوین استان فارس در تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۷ توسط معاون سابق ریاست محترم جمهور و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، استاندار وقت استان فارس و همچنین رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس افتتاح گردید.