مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین ابراز رضایت از پیگیری ها و اقدام صورت گرفته توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه در راستای تهیه و تدوین برنامه های راهبردی ستاد شرکت، گفت:

معمولاً در ستادهای اجرایی و هلدینگ های اقتصادی، برای واحدهای تابعه برنامه ریزی صورت میگیرد و امروز ما خوشحالیم که علاوه بر تدوین برنامه و اهداف برای واحدهای تابعه این شرکت، به نقطه ای رسیده ایم که جهت ارکان مختلف ستاد شرکت نیز برنامه های عملیاتی تدوین کرده ایم .

دکتر غلامحسین حسینی با تشکر از تلاش انجام شده، سطح فعالیت صورت گرفته را قابل قبول توصیف کرده و افزود: باید طی مراقبت و دقت نظر در طول یک بازه زمانی حدکثر ۶ ماهه، نقاط ضعف برنامه ابلاغ شده را احصاء نمود و ایرادات آن را رفع کرد و برای این منظور می بایست در تمامی قسمت ها کلیه امور و وظایف جاری را همراستا با برنامه های تدوین شده جلو برد و با همپوشانی در زمان یاد شده، برنامه راهبردی را تکمیل نماییم.
وی با تاکید بر رعایت اصول مهم و اساسی برنامه ریزی و پایش عملکرد، مبنی بر حذف و اضافه برنامه ها در زمان لازم، گفت: باید استانداردی برای این حذف و اضافه های برنامه ها در نظر گرفته شود تا به نقطه ای برسیم که هر خواسته و هدفی مد نظر و مطلوب مدیریت می باشد در این برنامه گنجانده شده و کاری خارج از آن انجام نشود.مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران ایجاد شاخص های بومی و کمی کردن این شاخص ها را از ویژگی بارز این برنامه عملیاتی برشمرد و گفت: در بدو تدوین این برنامه از همکاران دست اندرکار آن خواسته شد که برای دستیابی به راهبردهای استراتژیک، ضمن برنامه ریزی دقیق و مدون، شاخص های بومی این مجموعه شناسایی و براساس ویژگی های ساختاری آن و همچنین متناسب با وزن اثر بخشی هریک از شاخصها، برنامه ی حاضر تعریف و تدوین گردد.

وی، تهیه و ارائه کارنامه ویژه عملکرد مدیران ستادی شرکت در پایان هر دوره ۳ ماهه را از جمله اجزای این برنامه ی عملیاتی برشمرد که همانند مدیران واحد های تابعه پس از پایش عملکرد و بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه، انجام خواهد شد.