آدرس دفتر مرکزی : استان فارس، شیراز، خیابان ذوالانوار غربی، روبروی کوچه ۱۸، ساختمان سعید ۱، طبقه چهارم
کدپستی: ۷۱۳۳۸۱۵۹۶۰
تلفکس: ۳۲۳۶۲۷۰۱-۳۲۳۶۳۱۲۹
ایمیل: info@nftdc.net